• Betegirányítás
  Egészségügyi intézményeknek
  Ajtósorszámozás, információs táblák kihelyezése, behívó
  sorszámok monitorokon történő kijelzése,
  ami mellett tájékoztatók vetítésére is lehetőség nyílik.
 • Orvostechnika
  Javítás, karbantartás, felülvizsgálat
  Cégünk állami- és magánegészségügyi szolgáltatók számára is
  nagy tapasztalattal nyújt orvostechnikai szerviz szolgáltatásokat.
 • MedSys GATE
  Beléptetés, munkaidő nyilvántartás
  Betegellátás erőforrás tervezése, gépkocsi és személy beléptetés,
  munkaidő és ügyelet/készenlét tervezés, távollét nyilvántartás, ...
 • Informatika
  Weboldalak, rendszerek, tanácsadás
  Informatikai rendszerek üzemeltetése, megújítása, integrációs
  feladatok elvégzése. Weboldalak domain regisztrációtól az
  üzemeltetésig.
 • MedSys ER
  Eszközspecifikus Nyilvántartó Rendszer
  Tárgyi-, orvostechnikai-, informatikai eszközök nyilvántartása,
  lefedve a javításokkal, anyagfelhasználásokkal, mérésekkel,
  időszakos felülvizsgálatokkal kapcsolatos igényeket.
 • VIREGI
  Orvoslátogatói Regisztrációs Rendszer
  Az egészségügyi intézményekbe látogató gyógyszergyárak
  képviselői által bevitt gyógyszerek, készítmények, segédeszközök
  nyilvántartása, intézményen belüli felhasználásának nyomon
  követése.
 • Orvosi műszerek
  Műszerkoordinációs feladatainak ellátása
  Rendeletek és minőségügyi szabályok követése, eszközök
  minősítése, nyilvántartása, felülvizsgálatok, ellenőrzések
  koordinációja, ... - legyen a mi gondunk, Ön helyett!

Az informatika és orvostechnika mára összeforrott, elválaszthatatlan egységet alkot. Az orvostechnikai berendezések üzembe helyezése, használata, karbantartása és javítása nem az elvárt színvonalon valósítható meg informatikai ismeret és támogatás nélkül.

Cégünk több vállalkozást egyesítő társaság, melynek építőkövei korábban önállóan működő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, és az ezek által hozott több mint 20 éves szakmai tapasztalat.

Célunk egy logikusan felépített, stabil, folyamatosan megújulni tudó, dinamikus cég fenntartása, ahol elégedett, kiegyensúlyozott dolgozók a napi feladatok kifogástalan minőségű ellátásával a megrendelőiket és önmagukat szolgálják.

Orvostechnika tevékenységeink

Orvostechnikai eszközök karbantartása, javítása.

Érintésvédelmi és funkcionális mérések elvégzése, jogszabályban előírt jegyzőkönyvek elkészítése, hitelesítése.

Minőségirányítási rendszerek által előírt műszerkoordinátori tevékenységek elvégzése.

Szakmai felügyelet javításra kerülő és javításból visszaérkező berendezésekkel kapcsolatosan.

Új és használt termékek beszerzése

Informatikai tevékenységeink

Magánrendelőkben használt egészségügyi szoftverek fejlesztése.

Műtői megtekintő munkaállomás (PACS rendszer képeihez).

Komplex számítógép hálózatok kivitelezése, hardver és szoftver szállítások.

Komplex intranetes és internetes WEB oldalak és webes alkalmazások fejlesztése.

Szolgáltatásaink

Cégünk állami- és magánegészségügyi szolgáltatók számára is nagy tapasztalattal nyújt orvostechnikai szerviz szolgáltatásokat.

Weboldal készítés, informatikai rendszer üzemeltetés és rendszer implementációk során végzett tanácsadás témakörében is állunk megrendelőink szolgálatára informatikai tevékenységünk keretében.

Tanácsadói szolgáltatásunk háromszintű, melyek megvalósításának folyamán az informatikai biztonság szabványrendszere ad keretet tevékenységünknek, figyelembe véve az adott intézmény adottságait, egészen a felméréstől a megvalósulásig.

Ismerje meg minőségpolitikánkat

Társaságunk az egészségügyi intézmények és az egészségügyi szolgáltatásokat végző vállalkozások kiszolgálásának céljából alakult. Az emberek egészségének megőrzése, gyógyítása a legmodernebb diagnosztikai és gyógyító berendezések rendelkezésre állását, kifogástalan működését követeli meg. Az egészség az egyén, illetve közvetlen környezete és a társadalom számára is a legnagyobb érték, ami létezik. Társaságunk feladata - közvetett módon - ennek az értéknek a megóvását szolgálni, kifogástalan minőségű munkával, eszközökkel támogatni.

E feladat megvalósításának eszköze a korszerű, gazdaságos, hatékony, egyenletes minőségű munkavégzés. Szem előtt tartjuk a környezetvédelmi és az Európai Uniós előírásokat, törekedünk megrendelőink, partnereink megelégedettségére.

Ennek érdekében valamennyi területen folyamatosan vizsgáljuk termékeink, szolgáltatásaink és munkafolyamataink minőségét, a hibákat feltárjuk és kijavítjuk. Törekedünk a legújabb műszaki technológiák mielőbbi gyakorlati alkalmazására.

Eszközspecifikus Nyilvántartó Rendszer (ER) integrált informatikai rendszerünk működtetésével az adminisztrációs feladatok, munkafolyamatok, anyagfelhasználások hibamentes dokumentálását kívánjuk megvalósítani. Célunk, hogy a külső szolgáltatók és beszállítóink lehetőségei illetve a megrendelőink igényei közötti legmagasabb szintű összhangot a kölcsönös előnyök és elégedettség szem előtt tartásával teremtsük meg.

A Medical Systems Hungary Kft. célja, hogy olyan beszállítói kört alakítson ki, amely kellő fontosságot tulajdonít a Társaság minőség iránti elkötelezettségének. További cél az emberi és technikai feltételek hatékonyságbeli és minőségbeli legjobb kihasználása, a versenytársakkal azonos vagy jobb feltételek megteremtése. Jelentős hangsúlyt fektetünk a takarékos anyag-, eszköz- és energia felhasználásra, a felesleges kiadások csökkentésére az adott vagy a tervezett minőségi szinten.

A célkitűzések megvalósítása csak szakmailag felkészült munkatársakkal, jól szervezett munkafolyamatokkal, a minőség iránt elkötelezett szemlélettel lehetséges. Ezért dolgozóinkban a minőségi munka fontosságának tudatosítását és a minőségcentrikus szemlélet kialakítását folyamatos oktatással, továbbképzéssel biztosítjuk.

A Medical Systems Hungary Kft. tulajdonosai, vezetői kötelezettséget vállaltak a megfogalmazott minőségpolitika megvalósításához szükséges feltételek biztosítására. Társaságunk - a minőségügyi előírások betartásával - a jogszabályoknak megfelelő, kiváló minőségű szolgáltatás nyújtását kívánja elérni és megtartani.

A fenti célok megvalósítása érdekében működtetjük és folyamatosan továbbfejlesztjük az orvostechnikai eszközök nyilvántartása, szervizelése, karbantartása, javítása, mérési pontosságának ellenőrzése, valamint időszakos felülvizsgálata és felülvizsgáltatása, kalibráltatása és hitelesíttetése tevékenységi körben az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 13485:2016 szabványok szerinti minőségirányítási rendszereinket.

Debrecen, 2022. július 1.
Pusztai László ügyvezető

Tekintse meg tanúsítványainkat

Fogászati kezelőegységek éves felülvizsgálata

A 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben foglalt készülékek felülvizsgálata mellett Cégünk vállalja fogászati kezelőegységek felülvizsgálatát is.

Kérje ajánlatunkat még ma!

+36 20 661 65 75

x